Σάββατο, 2 Μαΐου 2015

Γλυκόπικρες θύμισες με μια στάλα Αιγαίο... - να θυμούνται οι παλιοί, να μαθαίνουν και να διδάσκονται οι νέοι....

Στις μέρες μας, παίρνουμε τις απαντήσεις(!) 
στα αγωνιώδη ερωτήματά μας τότε...
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Επισκέψεις στο έντυπο δημοσιογραφικό μας αρχείο, 
όταν η σκέψη μας πάει στα παλιά...

Δεν υπάρχουν σχόλια: