Πέμπτη, 26 Ιανουαρίου 2012

Ενημερώστε μας πρόεδρε της Τ.Κ. Θερμησίας κ. Ηλία Κατσάβελα

.
Κύριε πρόεδρε αυτή είναι η τελευταία επιστολή στο blog του τέως προέδρου Θερμησίας κ. Νίκου Μέλλου, σχετικά με  την εκκρεμότητα (πέρα από το πολεοδομικό και όχι μόνο σκάνδαλο) που είχε ο Δήμος Ερμιόνης και τώρα έχει μεταφερθεί στον ενιαίο Δήμο Ερμιονίδας και αφορά, το χρέος σε γη ή χρήμα, του Ξενοδοχείου «Ύδρα Μπίτς Α.Ε.»
 Θα θέλαμε να ξέραμε  κ.  πρόεδρε ένα χρόνο μετά, ποιες είναι οι ενέργειές σας πάνω στο σοβαρό αυτό θέμα;;
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Η επιστολή του τέως προέδρου όπως αναρτήθηκε στο blog στις 22/6/2010

Νίκος Μέλλος πρόεδρος Δ.Δ. Θερμησίας Δήμου Ερμιόνης προς κ. Εισαγγελέα «…δεν φαίνεται ο Δήμος να άσκησε τις δυνατότητές του για επίλυση του θέματος…»

«...Όμως ενώ ο νομικός έκανε την δουλειά που του αναθέσαμε και μάλιστα την υπερέβη με τις οχλήσεις που έκανε στην Περιφέρεια (πέρα από την τυπική υποχρέωσή του) αντί για το Δήμο, δεν φαίνεται ο Δήμος να άσκησε τις δυνατότητες του για επίλυση του θέματος, ούτε γνωρίζουμε αν παρακολουθεί το θέμα με μηχανικό του, με σύμβουλο ή οπωσδήποτε αλλιώς.»

Έγγραφο του προέδρου του Δ.Δ. Θερμησίας Δήμου Ερμιόνης κ. Ν. Μέλλου προς τον κ. Εισαγγελέα και άλλες αρμόδιες αρχές σχετικά με τη γη – περίπου 25-27 στρέμματα  ή τη μετατροπή αυτών σε χρήμα που μας οφείλει το ξενοδοχειακό συγκρότημα  «Ύδρα Μπιτς Α.Ε.» προτού εκδοθεί η οικοδομική άδεια.
Ωστόσο η επιχείρηση λειτουργεί για δεύτερη χρονιά(!) και η Δημοτική αρχή Ερμιόνης
«αγρόν αγοράζει…» ειδικά ο δήμαρχος κ. Αν. Λεμπέσης περί άλλων τυρβάζει...
ΣΤΑΜ. ΔΑΜ.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Θερμησία, 21/06/2010
Αρ. πρωτ.: 12
ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟ ΕΡΜΙΟΝΗΣ (Κ. ΔΗΜΑΡΧΟ)
ΚΟΙΝ: 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
2. ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
3. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

ΘΕΜΑ: HYDRA BEACH

ΣΧΕΤ.: Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 36/03-06-2009 έγγραφο Τ. Διαμερίσματος Θερμησίας.

Στην συνέχεια της αλληλογραφίας επί του θέματος μετατροπής σε χρήμα της παραχωρητέας από το τουριστικό συγκρότημα HYDRA BEACH γης στο Δήμο και των σχετικών αποφάσεων του Τ. Διαμερίσματος και του Δήμου, μετά και την νομική γνωμοδότηση που ζητήσαμε (και τα εν συνεχεία αυτής έγγραφα του νομικού μας συμβούλου), η μεν αρμόδια Νομαρχία παρέπεμψε το θέμα στην Περιφέρεια εδώ και 1 χρόνο (τουλάχιστον), η δε Περιφέρεια δεν γνωρίζουμε να έχει ενεργήσει-απαντήσει σχετικά, παρότι ενοχλήθηκε επανειλημμένα όπως φαίνεται από το πρόσφατο έγγραφο του ιδίου νομικού συμβούλου που μας κοινοποιήθηκε (από δική του πρωτοβουλία εξ όσων γνωρίζω),η δε επιχείρηση HYDRA BEACH λειτούργησε πέρυσι με άγνωστες συνθήκες αδείας και ξανάρχισε φέτος, πάλι δίχως να έχει τακτοποιήσει την υποχρέωση πληρωμής της παραπάνω αποζημίωσης, που όμως ο νόμος την έχει σαν προϋπόθεση νομιμότητας.

Στην σχετική αλληλογραφία φαίνεται άμεσα ότι ο νομικός είχε αναλάβει την γνωμοδότηση μόνον και ο Δήμος με τούς εντεταλμένους του (μηχανικό-εκπρόσωπό του) θα έπρεπε να επιδιώξει με συνεχείς παραστάσεις στους υπευθύνους της Νομαρχίας και της Περιφέρειας να διεκπεραιώσει το θέμα θετικά για τα συμφέροντα του Δήμου και ιδίως του οικείου Τοπ. Διαμερίσματος που φέρει το βάρος από τη λειτουργία του συγκροτήματος αυτού δίχως ουσιαστική ωφέλεια μέχρι τώρα.

Όμως ενώ ο νομικός έκανε την δουλειά που του αναθέσαμε και μάλιστα την υπερέβει με τις οχλήσεις που έκανε στην Περιφέρεια (πέρα από την τυπική υποχρέωσή του) αντί για το Δήμο, δεν φαίνεται ο Δήμος να άσκησε τις δυνατότητες του για επίλυση του θέματος, ούτε γνωρίζουμε αν παρακολουθεί το θέμα με μηχανικό του, με σύμβουλο ή οπωσδήποτε αλλοιώς.

Επειδή έχουμε σημαντικό δικαίωμα και προσδοκάμε σημαντικό όφελος από την έκβαση αυτής της υπόθεσης ζητάμε ο Δήμος να ενεργήσει πολιτικά, διοικητικά και νομικά για να ικανοποιηθούν τα δικαιώματα μας να ελεγχθεί και τηρηθεί η νομιμότητα από την επιχείρηση σε όλα και τέλος, να παύσει η κατάσταση εμπαιγμού που οι δημότες του Διαμερίσματος έχουν την εντύπωση ότι υφίστανται κυρίως από τούς υπευθύνους της Περιφέρειας και της Νομαρχίας με την ανοχή του Δήμου για χάρη της επιχείρησης που μας αγνοεί.

Το παρόν κοινοποιείται στην Νομαρχία στην Περιφέρεια και στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ναυπλίου (μαζί με σχετικά έγγραφα).


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Τ.Σ. ΘΕΡΜΗΣΙΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕΛΛΟΣ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Δεν υπάρχουν σχόλια: